סוליטר קינג


תנאי שימוש

עודכן לאחרונה ב 5 ליולי 2015

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאי השימוש תורגמו לנוחותך מאנגלית, הגירסא הקובעת היא הגירסא האנגלית. - תנאי השימוש באנגלית

אחריות

  • השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  • הנך מתחייב לשפות את צוות האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. או בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שהעלת לאתר.
  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צוות האתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או תוצאות פרסום תכנים באתר.
  • בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.
  • עצם הימצאותו של קישור מסוים לצד שלישי אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. איננו אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואיננו אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  • מבלי לגרוע מן האמור, איננו אחראים לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרי צד שלישי שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר .

זכויות יוצרים

  • מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר האינטרנט – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן של בעלי האתר בלבד
  • אין להשתמש בתכנים, תוכנה או עיצוב מאתר זה, אלא אם קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של בעלי האתר לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה

מדיניות פרטיות

אנא פנה לדף מדיניות הפרטיות
חזור לדף הבית


סוליטר קינג
© 2015-2024 SolitaireKing.com, כל הזכויות שמורות